เครื่องเจียรริมคู่ รุ่น KS 2060 (DOUBLE EDGER MACHINE)

เครื่องเจียรริมคู่รุ่น KS 2060 - Double Edger Machine OEM by MPT Glass Machinery

→ ขนาดของเครื่องจักร 8112 x 5312 มิลลิเมตร

→ ความเร็วของสายพาน 1 – 25 เมตร/นาที

→ ขนาดกระจกเล็กที่สุด 350 x 350มิลลิเมตร

→ ความกว้างของกระจกใหญ่ที่สุด 6000 มิลลิเมตร

→ แอริสหน้าใหญ่สุด 3 มิลลิเมตร

→ แรงดันลม 0.8 Mpa

→ จำนวนมอเตอร์หินเจียร 20 ตัว