เครื่อง CNC แนวตั้ง รุ่น BREMBANA PROFILE

เครื่อง CNC แนวตั้ง (Vertical CNC Working Center) รุ่น Profile 3222

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)