เครื่องเจาะ รุ่น LZK80A

 

เครื่องเจาะอัตโนมัติ รุ่น LZK80A แบรนด์ของ LINSHI (LINSHI AUTOMATIC HORIZONTAL DILLING MACHINE)

 

- เครื่องเจาะรุ่นนี้เป็นระบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย PLC
- สามารถควบคุมเครื่องเพียงแค่กดปุ่ม จากนั้นเครื่องก็จะเริ่มทำการเจาะโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้สามารถเจาะทุกส่วนของกระจก โดยแรงดันที่ใช้ในการเจาะ มีความเท่ากันในการเจาะกระจกทุกรู ทำให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแตกของกระจกได้ ทำให้รูที่เจาะนั้นมีคุณภาพ
- เลเซอร์ของเครื่องเจาะ รุ่น LZK80A ช่วยให้ผู้ใช้ระบุตำแหน่งการเจาะได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
- และเครื่องนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถเจาะกระจกที่มีความหนาต่างกันได้ โดยการป้อนค่าความหนาของกระจกบนหน้าจอด้านหน้า จากนั้นเครื่องจะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าจะต้องใช้แรงกดเท่าไหร่และความลึกเท่าไหร่ในการเจาะกระจกที่มีความหนาต่างกัน
- เครื่องเจาะอัตโนมัติรุ่นนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาทำงานลง ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานมากขึ้น