หินเจียรปลีแบบมีร่อง (BEVELLING WHEEL SEGMENT) / BWS