เครื่องพ่นทราย (SANDBLASTING MACHINE)

-             ความยาวของเครื่อง: 7.1 m.

-             ความสูงของเครื่อง: 2.5m.

-             ควบคุมการทำงานโดย: ระบบ PLC

-             กระจกขนาดสูงสุด: 2m. เครื่องนี้เป็นแบบ Open Top ซึ่งกระจกที่มีความสูงมากกว่า 2m. สามารถเข้าไปในเครื่องได้ แต่เครื่องสามารถพ่นทรายได้สูงสุด 2m.

-             เครื่องนี้มีหัวพ่นทราย: 4+1 หัว ซึ่งหัวพ่นทั้งหมดทั้ง 4 หัว ที่ควบคุมโดยระบบ PLC เป็นระบบออโต้ สามารถพ่นทรายออกมาได้สม่ำเสมอ ทำให้งานออกมาสวยงาม (พร้อมด้วย 1 หัวที่เป็นระบบ Manual )

-             มี Limit Switch (เซ็นเซอร์ขาออก)ป้องกันกระจกล่วงจากเครื่อง