เครื่องผลิตกระจกเทมเปอร์แผ่นเรียบ

เครื่องอบกระจกเทมเปอร์แผ่นเรียบ 

ควบคุมการทำงานด้วย PLC อุณหภมูิปรับได้ความต้องการ สามารถอบกระจกได้ที่ความหนา 4-19 มม. กำลังการผลิตสูง อุปกรณ์ไฟฟ้า Brand ใช้นำจากทางยุโรป โดยตัว line ผลิตประกอบด้วย 

1. ส่วนโหลดกระจก

2. เตาอบความร้อน

3. ชุดเป่าเพื่อทำกระจก Tempered

4. ชุดทำความเย็น

5. ส่วนโหลดกระจกขาออก