เครื่องผลิตกระจกเทมเปอร์


  • CFT 2460.jpg
    เครื่องอบกระจกเทมเปอร์แผ่นเรียบควบคุมการทำงานด้วย PLC อุณหภมูิปรับได้ความต้องการ สามารถอบกระจกได้ที่ความหนา 4-19 มม. กำลังการผลิตสูง อุปกรณ์ไฟฟ้า Brand ใช้นำจากทางยุโรป โดยตัว line...