เครื่องพ่นทรายกระจก FS03 C

เครื่องพ่นทรายกระจกระบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานโดย PCL

โดยผู้ใช้ป้อนค่าผ่านทางจอควบคุม สามารถพ่นกระจกที่ความสูงสุด 2500 มม.