เครื่องล้างกระจก FX 2600

เครื่องล้างกระจกอัตโนมัติ รุ่น FX 2600

สำหรับล้างกระจกแผ่นเรียบ ซึ่งรองรับกระจกขนาดกว้างถึง 2600 มม. และขนาดกระจกเล็กสุดที่ล้างได้คือ 250x320 มม. รองรับกระจกที่ความหนา 3-30 มม.จำนวนแปรงล้างถึง 4แปรง