โต๊ะหักกระจกพร้อมชุดโหลดกระจก

โต๊ะโหลดและหักกระจก 

มีให้เลือกหลายแบบและหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบโต๊ะเดี่ยวซึ่งสามารถโหลดและหักกระจกในตัวเดียว ซึ่งช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการหักโดยผู้ปฏิบัติงาน หรือจะเป็นแบบโต๊ะโหลดอย่างเดียว เพื่อนำไปเชื่อต่อกับโต๊ะตัดกระจก ออโตเมติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานให้เร็วและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยมีให้เลือกเริ่มต้นที่ขนาด 2700x4200 มม. จนถึงขนาดใหญ่ หรือสามารถสั่งผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ครับ