เครื่องเจียรปลีกระจกตรง Bovone 471

เครื่องเจียรปลีตรงรุ่น Bovone 471

 
ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC คุณภาพเครื่องมาตราฐานยุโรป สามารถเจียรปลี่กว้างได้ถึง 60 มม. และสามารถเจียรกระจกที่ความหนา 3-25 มม.  โดยประกอบด้วย 12 หัวเจียรดังนี้
 

   1. หัวเจียรเพชร

   2. หัวเจียรเพชร

   3. หัวเจียรเรซิ่น

   4. หัวเจียรเรซิ่น

   5. หัวเจียรเรซิ่น

   6. หัวเจียรเรซิ่น

   7. หัวเจียรเรซิ่น

   8. หัวเจียรลบคมด้านสัน

   9. หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

                                                                  10.หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

                                                                  11.หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

                                                                  12.หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

 
 

  • 351D II.jpg
    เครื่องเจียรปลีตรงชนิด 9 หัวเจียรรุ่น : FXM 351D II เครื่องเจียรปลีกระจก โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-19 มม.และขนาดปลีสูงสุดที่ 40 มม.ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน โดยประกอบ...