เครื่องเจียรปลีกระจกตรง FXM 351D II

เครื่องเจียรปลีตรงชนิด 9 หัวเจียร รุ่น : FXM 351D II

เครื่องเจียรปลีกระจก โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-19 มม.และขนาดปลีสูงสุดที่ 40 มม.ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน   โดยประกอบด้วย 9 หัวเจียรดังนี้

   1. หัวเจียรเพชร

   2. หัวเจียรเพชร

   3. หัวเจียรเพชรลบคมสัน

   4. หัวเจียรเรซิ่น

   5. หัวเจียรเรซิ่น

   6. หัวเจียรเรซิ่น

   7. หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

   8. หัวเจียรสักหลาดขัดเงา

   9. หัวเจียรสักหลาดขัดเงา


  • prodotti039.jpg
    เครื่องเจียรปลีตรงรุ่น Bovone 471 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC คุณภาพเครื่องมาตราฐานยุโรป สามารถเจียรปลี่กว้างได้ถึง 60 มม. และสามารถเจียรกระจกที่ความหนา 3-25 มม. โดยประกอบด้วย 12 ห...