เครื่องเจียรริมตรง 45 องศา FJM 10/45

เครื่องเจียรริมตรง 45 องศา ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FJM 10/45

เครื่องเจียรริมกระจกสำหรับ เจียรกระจก 45 องศาชนิดลบมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งเจียรขอบตรงและ 45 องศา โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3--30 มม.  โดยประกอบด้วย 10 หัวเจียรดังนี้

   1. หัวเจียรเพชร

   2. หัวเจียรเพชร

   3. หัวเจียรเรซิ่น

   4. หัวเจียรเรซิ่น

   5. หัวเจียรขัดมัน

   6. หัวเจียรซีเรียมขัดเงา

   7. หัวเจียรเรซิ่นลบคมสันกระจกหน้า

   8. หัวเจียรเรซิ่นขัดมันสันกระจกหน้า

   9. หัวเจียรเรซิ่นลบคมสันกระจกหลัง

   10. หัวเจียรเรซิ่นขัดมันสันกระจกหลัง


  • 9325P.jpg
    เครื่องเจียรริมตรงชนิด 9 หัวเจียรรุ่น : FZM 9325P เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-25 มม. ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน โดยประกอบด้ว...

  • 23164648906 (1).jpg
    เครื่องเจียรริมตรง ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FZM 10P เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้นงานเจียรที่มักมีกระจกใหญ่ โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้ง...