เครื่องพ่นทรายกระจก


  • sandblasting.jpg
    เครื่องพ่นทรายกระจกระบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานโดย PCLโดยผู้ใช้ป้อนค่าผ่านทางจอควบคุม สามารถพ่นกระจกที่ความสูงสุด 2500 มม.