เครื่องเจียรปลีกระจก


  • 351D II.jpg
    เครื่องเจียรปลีตรงชนิด 9 หัวเจียรรุ่น : FXM 351D II เครื่องเจียรปลีกระจก โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-19 มม.และขนาดปลีสูงสุดที่ 40 มม.ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน โดยประกอบ...

  • prodotti039.jpg
    เครื่องเจียรปลีตรงรุ่น Bovone 471 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC คุณภาพเครื่องมาตราฐานยุโรป สามารถเจียรปลี่กว้างได้ถึง 60 มม. และสามารถเจียรกระจกที่ความหนา 3-25 มม. โดยประกอบด้วย 12 ห...