เครื่องเจียรกระจกโค้งแขนเดียว FD 21A

เครื่องเจียรกระจกโค้งแขนเดียว รุ่น FD 21A

เหมาะกับงานเจียรริมและปลี สำหรับกระจกกลมและรูปทรง เจียรความหน้าได้ 3-40 มม. สะดวกและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหินเจียรกระจก เหมาสำหรับงานเจียรโต๊ะกระจก ที่เน้นความสวยงาม ของสัน ราคาย่อมเยาสำหรับผูู้เริ่มลงทุน


  • 21P.jpg
    เครื่องเจียรกระจกโค้งแขนเดียว รุ่น FD 21P เหมาะกับงานเจียรริมและปลี สำหรับกระจกกลมและรูปทรง เจียรความหน้าได้ 3-40 มม. สะดวกและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหินเจียรกระจก เหมาสำหรับงานเจียรโ...