เครื่องเจียรริมตรง FZM 10P

เครื่องเจียรริมตรง ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FZM 10P

เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้นงานเจียรที่มักมีกระจกใหญ่ โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3--30 มม. ใช้สลักลูกปืนในการขับเคลื่อน  โดยประกอบด้วย 10 หัวเจียรดังนี้

   1. หัวเจียรเพชร

   2. หัวเจียรเพชร

   3. หัวเจียรเรซิ่น

   4. หัวเจียรเรซิ่นลบคมสันหน้า

   5. หัวเจียรเรซิ่นขัดมันสันหน้า

   6. หัวเจียรเรซิ่นลบคมสันหลัง

   7. หัวเจียรเรซิ่นขัดมันสันหลัง

   8. หัวเจียรเรซิ่น

   9. หัวเจียรขัดมัน

   10. หัวเจียรซีเรียมขัดเงา


  • 9325P.jpg
    เครื่องเจียรริมตรงชนิด 9 หัวเจียรรุ่น : FZM 9325P เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-25 มม. ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน โดยประกอบด้ว...

  • 1045.jpg
    เครื่องเจียรริมตรง 45 องศา ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FJM 10/45 เครื่องเจียรริมกระจกสำหรับ เจียรกระจก 45 องศาชนิดลบมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้น ตอบโจทย์ความต้องการของตล...