เครื่องเจียรกระจกโค้ง แขนเดียว


  • 21A.jpg
    เครื่องเจียรกระจกโค้งแขนเดียว รุ่น FD 21A เหมาะกับงานเจียรริมและปลี สำหรับกระจกกลมและรูปทรง เจียรความหน้าได้ 3-40 มม. สะดวกและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหินเจียรกระจก เหมาสำหรับงานเจียรโ...

  • 21P.jpg
    เครื่องเจียรกระจกโค้งแขนเดียว รุ่น FD 21P เหมาะกับงานเจียรริมและปลี สำหรับกระจกกลมและรูปทรง เจียรความหน้าได้ 3-40 มม. สะดวกและง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหินเจียรกระจก เหมาสำหรับงานเจียรโ...