เครื่องเจียรริมกระจกตรง


  • 9325P.jpg
    เครื่องเจียรริมตรงชนิด 9 หัวเจียรรุ่น : FZM 9325P เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้งแต่ 3-25 มม. ใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อน โดยประกอบด้ว...

  • 23164648906 (1).jpg
    เครื่องเจียรริมตรง ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FZM 10P เครื่องเจียรริมกระจกชนิดลบคมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้นงานเจียรที่มักมีกระจกใหญ่ โดยสามารถเจียรกระจกที่ความหนาตั้ง...

  • 1045.jpg
    เครื่องเจียรริมตรง 45 องศา ชนิด 10 หัวเจียร รุ่น FJM 10/45 เครื่องเจียรริมกระจกสำหรับ เจียรกระจก 45 องศาชนิดลบมสันและขัดเงาในตัว โครงสร้างดีไซด์แข็งแรงเน้น ตอบโจทย์ความต้องการของตล...