เครื่องจักรมือ 2

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน มากกว่า 15 ปี ในการดูแลเครื่องจักรให้กับลูกค้าในประเทศ ทางบริษัทจึงได้ทำการขยายงานในส่วนการนำเครื่องจักรที่หมดสภาพในการใช้งานแล้ว ซึ่งยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่ นำมาซ่อมแซมและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดีไซน์ให้กลับมาใช้งานให้มีคุณภาพเหมือนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีงบจำกัด และไม่ต้องการใช้งบลงทุนสูงในระยะเริ่มกิจการ

SOLD OUT