สินค้า

     สิ้นค้าของทางบริษัทมีให้เลือกหลายตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่
 เช่น เครื่องผลิตกระจก Temper หรือ ผลิตกระจก Laminated จน
ไปถึงเครื่องจักรขนาดกลาง และขนาดเล็กสำหรับผู้ต้องการเริ่มลงทุนในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังจำหน่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระจกและอลูมิเนียม เช่น หินเจียรเพชร, หินขัดเงา, สักหลาด, ดอกเจาะกระจก, ใบตัดอลูมิเนียม, มีดตัดกระจก, ผงขัดเงาซีเรี่ยม และอะไหล่ต่างๆอีกมาก

    ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีทีมงานในต่างประเทศที่ให้คำปรึกษาเพื่่อตอบสนองความต้องการสิ้นค้าเฉพาะด้าน หรือมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากท้องตลาด

    ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กระบวนการผลิตของท่านมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ